Quotes on Cultural Industry in several languages

Ze noemen dit het ‘kapitalistische apparaat’. Vlaams auteur Gust de Meyer beschrijft de cultuurindustrie in zijn boek cultuur met een kleine c als volgt:

De visie van de Frankfurters is, schematisch , dat de massamaatschappij centraal en vanuit bovenuit wordt gedomineerd door een apparaat dat in de plaats komt van de onafhankelijke sociale groepen en instituties van weleer en dat de mensen passief, apathisch, amorf, ongeïnteresseerd en geatomiseerd maakt en daardoor rijp voor irrationele politieke bewegingen als het fascisme. De gecentraliseerde massamedia staan repressief ten dienste van het dominerende apparaat, oefenen macht en controle uit via de culturele superstructuur van de maatschappij, doen niets anders dan het bewustzijn van de mensen manipuleren via de ideologie van de cultuurindustrie, verstrekker van barbaarse onzin, van conformiteit bol staande boodschappen en van de mogelijkheden om uit de realiteit te ontsnappen.”’

Taken from “Creatie vs. Manipulatie”, in the process of Writing by Youp Kruijsdijk

Made me think of:

Aber bei synthetischen Computerbildern sieht man ganz klar, daß diese Bilder aus Kalkulationen entstehen, denn es werden Algorithmen in den Computer gefüttert, diese werden digital umcodiert, und diese umcodierten mathematischen Ausdrücke erscheinen dann als Bilder auf den Schirmen.

Infolgedessen bedeuten diese Bilder die Kalkulation und nicht mehr die Welt. Es sind keine Abbilder, sondern Projektionen aus Kalkulationen.

Das hat mich zu dem für mich sehr grundsätzlichen Satz geführt, daß wir dank dieser neuen Bilder nicht mehr Subjekte der Welt sind, sondern Projekte auf die Welt, daß wir nicht mehr subjektiv, sondern projektiv leben.<39>
- Friedrich Kittler in http://www.spinster.be/web-specific-art/index.html props to Spinster at V2


Posted: March 30th, 2010
Categories: Algemeen, media, philosophy, politics, propaganda, research, site, technology, work
Tags: , , ,
Comments: 1 Comment.

+ two = 8